THVL | Cười xuyên Việt 2016 – Tập 5: Na Tra truyền kỳ – Hữu Đằng