THVL | Cười xuyên Việt 2016 – Tập 5: Khán giả may mắn