THVL | Cười xuyên Việt 2016 – Tập 5: Đêm giao thừa – Trường Sơn