THVL | Cười xuyên Việt 2016 – Tập 5: Cha khờ – Quốc Khánh