GIÁM KHẢO ĐĂNG ĐÀN CHỬI XÉO THÍ SINH VÌ XẤU CẢ NGƯỜI CẢ NẾT.