GIÁM KHẢO CÔNG KHAI “TỪ CHỐI” THÍ SINH ĐƯỢC PTTM MIỄN PHÍ