FAPtv Cơm Nguội: Tập 77 – Anh Hùng Giữa Đời Thường